Posts Tagged ‘văn phòng
August 28, 2012 | No Comments »Posted in KIẾN THỨC, PHONG THỦY

Điều chỉnh không khí cho văn phòng bằng cây xanh

Để cân bằng không khí cũng như giúp con người được sống trong một không gian thân thiện với môi trường thì những chậu cây nhỏ trang trí văn phòng là một việc làm vô cùng cần thiết.