Posts Tagged ‘thue nha dat
May 28, 2012 | 19 Comments »Posted in LUẬT PHÁP

Đóng thuế thu nhập từ chuyển nhượng nhà đất ra sao?

(TBKTSG Online) – Sau khi ngành thuế có văn bản hướng dẫn  tính thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng nhà đất, nhiều doanh nghiệp và người dân quan tâm đến cách tính thuế, cách tính thu nhập chịu thuế, cũng như có nhiều thắc mắc từ những tình huống thực tế liên quan đến loại thuế này.   Nhằm giải […]