Posts Tagged ‘quy hoach 1/500
April 15, 2012 | No Comments »Posted in KIẾN THỨC, LUẬT PHÁP

Thẩm định quy hoach chi tiết tỷ lệ 1/500

1. Trình tự thực hiện: a. Người nộp hồ sơ: – Chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính “Một cửa” và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính “Một cửa” của […]