Posts Tagged ‘phong thuy cau thang
April 9, 2012 | No Comments »Posted in PHONG THỦY

Phong thuỷ trong việc thiết kế cầu thang

Trong kiến trúc hiện đại cầu thang là một bộ phận quan trọng cấu thành nên ngôi nhà. Dưới góc nhìn phong thuỷ cầu thang còn đóng 1 vài trò trong sự hài hoà về phong thuỷ của ngôi nhà. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tạo cho không gian gia đình 1 cầu […]