Posts Tagged ‘phap luat
July 30, 2012 | 1 Comment »Posted in KIẾN THỨC, LUẬT PHÁP

NGHỊ ĐỊNH 71 – LUẬT VỀ NHÀ Ở PHẦN 2

Nghị định 71 phần 1 : http://diaoc-vn.com/nghi-dinh-71-luat-ve-nha-o-phan/ Chương 3. SỞ HỮU, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 44. Quy định về việc tạo lập hợp pháp nhà ở Nhà ở được tạo lập hợp pháp thông qua các hình thức sau đây: 1. Đầu tư xây dựng nhà […]