June 29, 2012 | Hỏi đáp »Chuyên mục TÀI CHÍNH, TIN TỨC

Petrolimex chính thức được rót thêm vốn vào PG Bank

(ThiTruongTaiChinh) – Sau gần nửa năm, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chấp thuận cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) được rót thêm vốn vào Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex ( PG Bank).

Vào ngày 16/5 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Petrolimex tiếp tục duy trì tối đa tỷ lệ góp vốn đang nắm giữ là 40% và được tiếp tục mua cổ phần của PG Bank trong đợt tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng.

Sau sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có văn bản cho gia hạn thời gian nộp tiền góp vốn của cổ đông PG Bank đến hết ngày 30/7/2012.

Còn theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị PG Bank, hạn cuối là ngày 16/7/2012.

Tính ra phải sau nửa năm  PG Bank mới có thể hoàn thành một bước quan trọng trong kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Đây cũng là mức vốn pháp định các ngân hàng phải đảm bảo tại thời điểm 31/12/2011, vốn đã được nới một năm từ thời hạn 31/12/2010.

Vào ngày 16/7/2012, PG Bank cũng thực hiện chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1/2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 10,38%. Nguồn chi trả cổ tức là từ 205,1 tỷ đồng lợi nhuận 5 tháng 2012 và 39,9 tỷ đồng lợi nhuận còn lại các năm trước.

 

Văn Ngư cập nhật

Hỏi Đáp

*